Me likar nynorsktagging oppi fjellet

Me likar nynorsktagging oppi fjellet

måndag 7. april 2008

Smågal og litt sånt..

Jaja.. No sit eg og analyserer dialektar. Her er det både apokope, eller appokope, som lærerinna mi seier, og diftong, nektingsadverbial og personlege pronomen som gjeld. Det er kjekt, men litt vanskeleg. Det er lett å sei kva landsdel dialekten er i frå, og gjerne òg kva område, men det er ikkje lett å sei nøyaktig kva by, som er ein del av krava til oppgåva. Eg er eigentleg ikkje komen så veldig langt. Snakka lenge med Klaus tidlegare og han hjelpte meg litt.

Å hjelpa er eit ord eg slit med -.- heilt idiotisk.. I følgje Eirik skal det skrivast sånn:

å hjelpa hjelper hjelpte har hjelpt. Så veit eg det, og no bør eg kunne det. Takk til han.

6. mai vert det nynorskkurs og det vert i tillegg kanonbra! :D

Nei.. æsj.. dette vart lite konstruktivt.. Eg trur eg berre seier god natt.

Ingen kommentarer: