Me likar nynorsktagging oppi fjellet

Me likar nynorsktagging oppi fjellet

torsdag 19. november 2009

Kjenner du til dei viktige årstala?

Regn, regn, regn...

Eg har lese til eksamen, men no gjev eg opp. Alle årstala surrar seg saman, så no er det nok. Eg vil heller laga ei lita tevling. Kva årstal heng saman med kva hending? OBS! Eg luktar alle som prøver wikipedia, caplex, google, allkunne, snl eller andre liknande vevbaserte kunnskapssider lang veg! Sjå heller kor mykje du klarar ved å tenkja deg om :)

1. 1492 e.kr.
2. 1347 e.kr.
3. 594 f.kr.
4. 632 e.kr.
5. 1075-1122 e.kr.
6. 1339-1453 e.kr.
7. 1453 e.kr.
8. 570 e.kr.
9. 507-322/3 f.kr.
10. 800 e.kr.

a) Konstantinopel fell
b) Investiturstriden
c) Muhammed vert fødd
d) Svartedauden kjem til Europa
e) Columbus kjem til Amerika
f) Klassisk tid i Antikken
g) Solons lover
h) Karl den Store vert krona til Keisar
i) Muhammed døyr
j) Hundreårskrigen

Lukke til!

Om du har gode råd til eksamenslesing dei siste vekene før og ikkje minst til kva ein kan gjera kvelden før, vert eg takksam :)

Ingen kommentarer: